MATY EMULSYJNE I PROSZKOWE

(E GLASS CHOPPED STRAND MAT )

Maty emulsyjne i proszkowe są wyprodukowaną z pociętych włókien szklanych wytwarzanych ze szkła E o niskiej zawartości alkaliów. Jest to mata miękka, dobrze układająca się w formie, wolno przesycająca się w nienasyconej żywicy poliestrowej. Wyrób posiada dobrą jakość i zadowalającą zdolność usuwania powietrza w procesie laminowania. Laminaty wytwarzane z udziałem tej maty charakteryzują się dobrymi własnościami mechanicznymi i bardzo dobrą odpornością na warunki atmosferyczne w długim czasie.

Specyfikacja techniczna :

Specyfikacja produktu :

R20

<0.8%

Żywica zgodna

Poliester

Zawartość wilgoci

<=0.2%

Strata

2.0-8.0%

Średnica włókna

13µm

Lepiszcze typu proszek lub emulsja

 

Rozpuszczalność w styrenie

<50 sekund

Prędkość wypełniania żywicą

<60 sekund

Typ

Waga
g/m
2

Spoiwo

EMC225

225

PROSZKOWE

EMC225

225

EMULSYJNE

EMC300

300

PROSZKOWE

EMC300

300

EMULSYJNE

EMC450

450

PROSZKOWE

EMC450

450

EMULSYJNE

EMC600

600

PROSZKOWE

EMC600

600

EMULSYJNE